Φύλαξη Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κατηγορία αυτή των υπηρεσιών μια και έχουμε να καταδείξουμε πλήθος οργανωτών εκδηλώσεων που μας εμπιστεύτηκαν και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κατηγορία αυτή των υπηρεσιών μια και έχουμε να καταδείξουμε πλήθος οργανωτών εκδηλώσεων που μας εμπιστεύτηκαν και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.

Στο γεγονός αυτό συμβάλλει η πολύ καλή γνώση, η πολύτιμη εμπειρία και ο υψηλός επαγγελματισμός των στελεχών μας. Για κάθε εκδήλωση ασχέτου μεγέθους, από μια παρουσίαση προϊόντος μέχρι μια μεγάλη συναυλία, εκπονείται σχολαστική μελέτη φύλαξης και προστασίας, η οποία λαμβάνει υπόψη της όλους τους πιθανούς κινδύνους. Άμεση είναι και η συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Τα στελέχη αλλά και όλο το προσωπικό φύλαξης διακρίνονται για την ευγένεια και τη διάθεση εξυπηρέτησης που διαθέτουν, αποφεύγοντας ακραίες καταστάσεις, ακόμη και αν προκληθούν.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Εγγραφή και ταυτοποίηση συμμετεχόντων
  • Υπηρεσίες πυρασφάλειας
  • Φύλαξη χώρων, σκηνής και παρασκηνίων
  • Μεταφορές και μετακινήσεις
  • Συνοδεία προσώπων
  • Διαχείριση παρκινγκ
  • Προμήθεια συστημάτων ελέγχου προσώπων και αποσκευών