Η Εταιρεία

Φύλαξη και Προστασία

Αυτή είναι η επιχειρηματική μας φιλοσοφία. Από την αρχή της λειτουργίας μας, το 2001 στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φύλαξης υψηλού επιπέδου, καθώς και μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και διαρκή συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων προειδοποίησης και προστασίας υψηλής τεχνολογίας.

Η σταθερή πορεία μας στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, η συνέπεια και το σημαντικότερο η υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, μας καταξίωσε στη συνείδηση των σημαντικότερων ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και φορέων του δημοσίου και μας οδήγησε στο να κατέχουμε σήμερα ηγετική θέση στον κλάδο.

Ειδικότερα παρέχουμε 24ωρη υπηρεσία φύλαξης σε πρόσωπα και εγκαταστάσεις με αυστηρά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων με αδιάκοπη λειτουργία, συνεχείς περιπολίες και ομάδες άμεσης επέμβασης.

Σε ότι αφορά τα συστήματα ασφαλείας εγκαθιστούμε και επιβλέπουμε την ορθή λειτουργία τους σε συναγερμούς, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, μεταφοράς εικόνας και τηλεμετρίας, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα κατάσβεσης, συστήματα ελέγχου προσπέλασης καθώς και σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Τα προϊόντα μας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, είναι επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και απόδοσης και συνοδεύονται με εγγύηση προδιαγραφών και απρόσκοπτης λειτουργίας.

Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς, διοίκηση, επιστημονικό προσωπικό μελέτης και σχεδιασμού, προσωπικό ασφαλείας, τεχνικοί. Με υψηλό το συναίσθημα αφοσίωσης, άρτια εκπαίδευση, εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα παρέχουν την εγγύηση για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Με έδρα τη Λάρισα και συνεργάτες στις πρωτεύουσες όλων των νομών καλύπτουμε με τις υπηρεσίες μας όλη την επικράτεια.