Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Από το ξεκίνημα της δραστηριότητας μας έχουμε οργανώσει και στελεχώσει ξεχωριστό τμήμα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την φύλαξη εγκαταστάσεων και μονάδων.

Παρέχουμε τη δυνατότητα κάλυψης με ένστολους φύλακες οι οποίοι διαθέτουν όλες τις κατάλληλες και απαιτούμενες άδειες εργασίας. Για κάθε περίπτωση εκπονείται επιχειρησιακή μελέτη φύλαξης και προστασίας, που συνδυάζεται με πρόγραμμα πρόσθετης προστασίας με περιπολίες και ηλεκτρονικά μέσα.

Το τμήμα εκπαίδευσης του προσωπικού μας, εκπαιδεύει τους φύλακες ανάλογα με την φύλαξη που θα απασχοληθούν π.χ φύλαξη Τραπεζών, super market και λοιπών εμπορικών καταστημάτων, εργοστασίων εγκαταστάσεων logistics, ξενοδοχείων κλπ.

Παρέχουμε υπηρεσίες φύλαξης για:

 • Καταστήματα λιανικής πώλησης
 • Γραφεία
 • Εμπορικά κέντρα
 • Ξενοδοχεία
 • Τράπεζες
 • Εκπαιδευτήρια
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Αποθήκες
 • Νοσοκομεία κλινικές
 • Υπηρεσίες του δημοσίου
 • Αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ
 • Αθλητικά γεγονότα
 • Πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις
 • Εκθέσεις
 • Προστασία εγκαταστάσεων ενάντια σε βανδαλισμούς, κλοπές,
  καθώς και την προστασία φυσικών προσώπων και εργαζομένων.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

 • Κατάρτιση μελέτης Risk Analysis & Threat Assessment.
 • Σχεδίαση και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν στην ασφάλεια χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων, εργοταξίων και πάσης φύσης στόχων, όπως συστήματα συναγερμών, συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV), συστήματα περιμετρικής προστασίας (συνεργαζόμενα με κάμερες και αισθητήρες κίνησης) καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης.
 • Ανάληψη της ολοκληρωμένης φύλαξης και προστασίας με διαρκή επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη.

Για την διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού αλλά και την επαγρύπνηση των στελεχών πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας με διαφορετικά σενάρια απειλών.