Φύλαξη Φωτοβολταϊκών

Η ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, μας οδήγησε στο να οργανώσουμε ειδικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας από τους πιθανούς κινδύνους.

Για κάθε περίπτωση εκπονείται επιχειρησιακή μελέτη φύλαξης και προστασίας, που συνδυάζεται με πρόγραμμα πρόσθετης προστασίας με περιπολίες και ηλεκτρονικά μέσα.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Κατάρτιση μελέτης Risk Analysis & Threat Assessment.
  • Σχεδίαση και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν στην ασφάλεια χώρων, εγκαταστάσεων και κτιρίων, συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV), συστήματα περιμετρικής προστασίας (συνεργαζόμενα με κάμερες και αισθητήρες κίνησης) καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης.
  • Ανάληψη της ολοκληρωμένης φύλαξης και προστασίας με διαρκή επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη.

Για την διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού αλλά και την επαγρύπνηση των στελεχών πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας με διαφορετικά σενάρια απειλών.