Στελέχωση

Το Τμήμα Προσωπικού έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευτεί με σκοπό να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε ανάγκες και απαιτήσεις φύλαξης και προστασίας .

Διαθέτουμε προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης στους τρόπους αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων δίνοντας έμφαση στην εξομοίωση, στην άμεση ανταπόκριση και στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

Όλοι οι φύλακες ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρίας όπως επίσης συχνές είναι και οι ασκήσεις ετοιμότητας.