Υπηρεσίες

Παρέχουμε 24ωρη υπηρεσία φύλαξης σε πρόσωπα και εγκαταστάσεις με αυστηρά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων με αδιάκοπη λειτουργία, συνεχείς περιπολίες και ομάδες άμεσης επέμβασης.

Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς, διοίκηση, επιστημονικό προσωπικό μελέτης και σχεδιασμού, προσωπικό ασφαλείας, τεχνικοί. Με υψηλό το συναίσθημα αφοσίωσης, άρτια εκπαίδευση, εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα παρέχουν την εγγύηση για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.