Οργανωτική Λειτουργία

Η εταιρία μας έχει επιλέξει να λειτουργεί με την τμηματοποίηση των λειτουργιών σε τρείς κυρίως τομείς, τον κεντρικό σταθμό, τις περιπολίες και την υπηρεσία άμεσης επέμβασης.

Κεντρικός σταθμός

Είναι το διοικητικό, επικοινωνιακό και συντονιστικό κέντρο της Europa Security και ειδικότερη αποστολή του είναι ο συντονισμός όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η λειτουργία του σταθμού λήψης εικόνας και σημάτων.

Ο σταθμός λήψης εικόνων και σημάτων λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, συνδέεται με το σύστημα ασφαλείας του χώρου που φυλάσσεται και τον επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο με πλήρη αυτονομία ρεύματος, χάρη σε συστήματα UPS και γεννήτριες.

Ο σταθμός έχει την δυνατότητα να δέχεται απεριόριστο αριθμό σημάτων με λεπτομερή περιγραφή και καταγραφή τους. Επίσης δέχεται απεριόριστο αριθμό χρηστών καταγράφοντας την ταυτόητα και την ιδιότητά τους.

Περιπολίες

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται κατά κανόνα από τις 22:00 έως 06:00 από οχήματα της εταιρείας με φύλακες που ελέγχουν σε άτακτα χρονικά διαστήματα τους χώρους. Η παρουσία τους πιστοποιείται με ηλεκτρονικό φορητό σύστημα ελέγχου και ειδική κάρτα που τοποθετείται στο χώρο, και έτσι διατίθεται ανά πάσα στιγμή αναλυτική κατάσταση περιπολιών.

Άμεση επέμβαση

Ειδικά οχήματα εφοδιασμένα με ασύρματο VHF, πυροσβεστικά μέσα, και επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή για να επέμβουν σε κάθε σήμα που ληφθεί από τον κεντρικό σταθμό και δοθεί στο περιπολικό.

Περιγραφή ολοκληρωμένης φύλαξης και προστασίας

Η υπηρεσία συνδυάζει την φύλαξη με φυσική παρουσία φυλάκων με την εγκατάσταση και λειτουργία προηγμένων συστημάτων φύλαξης και προστασίας και παρέχεται με γραπτή εντολή του συνδρομητή.

Με την λήψη σήματος συναγερμού ο χειριστής που λαμβάνει εικόνα από τον χώρο παρατηρεί τα συμβάντα και εάν διαπιστώσει παραβίαση στο χώρο η άλλες κακόβουλες ενέργειες και ανάλογα με  την σοβαρότητα του περιστατικού κινητοποιεί το περιπολικό αμεσης επέμβασης της εταιρίας, ειδοποιεί τον συνδρομητή και ανάλογα με την περίπτωση την αστυνομία η πυροσβεστική.

Ο χειριστής αποθηκεύει την εικόνα από το τρέχον συμβάν  στο κέντρο λήψης εικόνας και εν συνεχεία αποστέλλεται στον συνδρομητή με e-mail ή θέτει στη διάθεση του άλλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης της εικόνας CD, DVD, USB stick κλπ, ανάλογα με τον όγκο δεδομένων του αρχείου. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα προβολής των συμβάντων πολλές φορές στην οθόνη του προκειμένου να εξακριβώσει την κρισιμότητά του. Η αποθήκευση των καταγεγραμμένων συμβάντων είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Η ομάδα αμεσης επέμβασης της Εταιρίας μας ελέγχει τον χώρο, έχοντας γνώση για το σημείο του χώρου από πού προήλθε ο συναγερμός. Εάν ο χώρος δεν μπορεί να ελεγχθεί εξωτερικά τότε καλείται ο συνδρομητής για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Η παραπάνω διαδικασία απαλλάσσει από την εμπλοκή του συνδρομητή σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του φυλασσόμενου χώρου χωρίς σοβαρό λόγο κατά την διάρκεια που δεν λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε σαββατοκύριακα και αργίες.