Φύλαξη Κατοικιών

Πρόκειται για μια σύνθετη υπηρεσία που συνδυάζει την τοποθέτηση και λειτουργία εξοπλισμού φύλαξης και προστασίας με υπηρεσίες φύλαξης από φυσικά πρόσωπα. Στην εταιρία μας υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχουν λύσεις για κάθε ανάγκη και απαίτηση.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Κατάρτιση μελέτης Risk Analysis & Threat Assessment.
  • Σχεδίαση και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν στην ασφάλεια χώρων, όπως συστήματα συναγερμών, συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV), συστήματα περιμετρικής προστασίας (συνεργαζόμενα με κάμερες και αισθητήρες κίνησης) καθώς και Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης.
  • Ανάληψη της ολοκληρωμένης φύλαξης και προστασίας με διαρκή επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη.

Για την διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού αλλά και την επαγρύπνηση των στελεχών πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας με διαφορετικά σενάρια απειλών.


Ενδεικτική κοστολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού

Βασικός εξοπλισμός για χώρο 60-90 τ.μ.:

  • 1 Πίνακας συναγερμού,
  • 1 πληκτρολόγιο,
  • 2 ανιχνευτές κίνησης,
  • 1 μαγνητική επαφή,
  • 1 σειρήνα εξωτερική,
  • 1 μετασχηματιστής,
  • 2 μπαταρίες.